سنجد – عطاری دانیال

سنجد

10,000 تومان

تعداد محصول فروخته شده: 0

برای درمان عارضه پوکی استخوان مصرف پودر سنجد بسیار موثر است.

وزن محصول: 100 گرم

عطاری دانیال