سنبل الطیب – عطاری دانیال

سنبل الطیب

50,000 تومان

تعداد محصول فروخته شده: 0

سنبل الطیب نامی آشنا در گیاهان دارویی است که همیشه در کنار گل گاو زبان مصرف می شود. این گیاه دارویی دارای فوایدی چون کمک به تنظیم ضربان قلب است.

وزن محصول: 50 گرم

عطاری دانیال